Ogled, svetovanje in montaža

OGLED

OGLED TERENA IN PREVZEM SMERNIC

Svetovalec opravi posnetek trenutne situacije in prouči stanje na terenu. Hkrati prevzame osnovne želje stranke in skupaj določita smernice za izvedbo.

To se opravi brezplačno v sklopu celotne storitve na ključ.

SVETOVANJE

SVETOVANJE NA KRAJU SAMEM

Glede na razmere na terenu in želje stranke svetuje najbolj optimalen ograjni sistem. Za zahtevnejše objekte se pripravi tudi natančnejši načrt. Po potrebi svetovalec tudi spremlja potek izvedbe ter rešuje razne detajle in morebitne zagate, ki se pojavijo v toku projekta.

PROJEKTIRANJE IN IZVEDBA OGRAJNIH SISTEMOV

Pri ograjnih vam svetujemo na terenu samem. Po ogledu predlagamo najbolj optimalno rešitev za vaš prostor. Ograjne sisteme »na ključ« izdelujemo tako za zasebne objekte, kot tudi za vrtce, šole in športna igrišča.

UGODNA CENA IN TRANSPARENTNA PONUDBA

Izdelamo in predstavimo ponudbo z vključenimi vsemi stroški - brez drobnega tiska. Po potrditvi ponudbe pripravimo in uskladimo terminski plan dela, po katerem naši usposobljeni monterji pričnejo s strokovno izvedbo.

MONTAŽA

MONTAŽO IZVAJAJO NAŠI MONTERJI

Usposobljeni in z bogatimi izkušnjami monterji opravijo strokovno in kakovostno montažo ograjnega sistema, v terminih in postopkih, opredeljenih v terminskem planu.

ZAKLJUČNO ČIŠČENJE

In ker »storitev na ključ« pomeni zaključeno delo v celoti, na koncu za seboj tudi pospravimo in počistimo, kar pomeni da vrnemo vašo okolico v prvotno stanje (kot pred montažo ograje oz. drugih sistemov).